RZ OMEGA 3 – O3OP


Primarna djelatnost RZ „Omega 3“ je ulov male plave ribe (srdela i inćuna).

Projekt PRIZEFISH
Projekt PRIZEFISH

Naziv projekta: PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products

Nositelj projekta: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITY OF BOLOGNA (CIRSA) (IT)

ID projekta: 10043583

Naziv programa: INTERREG V-A IT-HR CBC Programme

Iznos EU sredstava: 2.650.028,00 €

Iznos nacionalnih sredstava: 467.652,00 €

Ukupno odobreno financiranje: 3.117.680,00 €

Trajanje provedbe projekta: 30 mjeseci

Datum početka / završetka projekta: 01.01.2019. – 30.06.2021.

Cilj projekta je provesti prekogranične, teritorijalne i društveno-ekonomske razvojne promjene u kooperativnoj obnovljivoj eksploataciji jadranskih ribolovnih resursa, s dugoročnim koristima za jadranske morske ekosustave. Jadranski riblji resursi dijele se i iskorištavaju od strane obalnih gospodarskih zajednica i pate od prekomjernog izlova ili ozbiljnog iskorištavanja i smanjenja rizika.

Zajednička ribarstvena politika preporučuje provedbu srednjoročne strategije za održivost, koja se temelji na snažnim znanstvenim / socio-ekonomskim analizama i inovativnim aktivnostima koje mogu osnažiti ribare i ribolovne subjekte da usvoje metode ribolova s boljim učinkom. Potiče se suradnja među ribarima prema održivom ribarstvu, usklađivanje zahtjeva tržišta i stavova potrošača, kao i stvaranje inovativnih morskih proizvoda s dodanom vrijednošću koji mogu uspješno prodrijeti na tržišta EU-a i globalno.

PRIZEFISH se bavi dvojnim teritorijalnim izazovima za mala i srednja poduzeća i proizvođačke organizacije u ribarstvu u Italiji i Hrvatskoj, kako bi povećali svoju održivost i povećali svoju gospodarsku konkurentnost na tržištu morskih plodova, razvojem i pilotiranjem inovativnih proizvoda ribarstva s dodanom vrijednošću koju ispunjavaju zahtjeve ekoloških oznaka, odnosno uključuju komponente ekološke, ekonomske i društvene održivosti.

Ovaj cilj će se postići kroz pristup koji se sastoji od tri elementa; visoki stupanj istraživanja i definiranje inovacija, industrijska i tržišna penetracija, te kapitalizacija u zajednicama koje se temelje na ribarstvu, kroz transnacionalno IT-HR partnerstvo izgrađeno na bazama sveučilišta i istraživačkih instituta, malih i srednjih prerađivačkih tvrtki u sektoru ribarstva, tijela za teritorijalni razvoj i neprofitnih / nevladinih organizacija.

Ribarskoj zadruzi OMEGA 3 kao vodećoj zadruzi u RH u izlovu i obradi sitne plave ribe, odobreno je financiranje u ukupnom iznosu 241.410,00€. Osnovna uloga zadruge u projektu je identifikacija, i primjena novih tehnologija u izlovu i obradi morskih proizvoda, čija je svrha stvaranje Preimum proizvoda koji bi unaprijedili mikroekonomske pokazatelje malih i srednjih proizvođača, te ih učinili konkurentijima na stranim tržištima. Pored navedenoga donijeti će se nove smjernice u standardizaciji tehnoloških procesa, te certifikaciji eko-inovativnih Premium proizvoda.

PROJEKTNI PARTNERI

PP1 – ZADARSKA ŽUPANIJA (HR)

PP2 – INSTITUTE FOR BIOLOGICAL RESOURCES AND MARINE BIOTECHNOLOGIES HEADQUARTER (IT)

PP3 – ASSAM - AGENCY FOR AGROFOOD SECTOR SERVICES OF MARCHE (IT)

PP4 – CESTHA, EXPERIMENTAL CENTRE FOR HABITAT CONSERVATION (IT)

PP5 – SECONDARY HIGH SCHOOL 'REMO BRINDISI' - POLE OF SEA CRAFT (IT)

PP6 – INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO (HR)

PP7 – NATIONAL INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY AND EXPERIMENTAL GEOPHYSICS – OGS (IT)

PP8 – RIBARSKA ZADRUGA OMEGA 3 (HR)

PP9 – RIBARSKA ZADRUGA ISTRA (HR)

PP10 – O.P. BIVALVIA VENETO S.C. (IT)

PP11 – HRVATSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (HR)

PP12 – RAZVOJNA AGENCIJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE (RERA) (HR)

PP13 – EMILIA ROMAGNA REGION (IT)

https://www.italy-croatia.eu

Nazovite nas Email Upute